Strona internetowa wystawy
COMING OuT Najlepsze Dyplomy ASP w Warszawie 2011
www.comingout.asp.waw.pl
25.11–4.12.2011
budynek Orkiestry Sinfonia Varsovia
ul. Grochowska 272
03-849 Warszawa


///

Organizator:
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Koordynator projektu:
Piotr Godlewski

Wydziałowi koordynatorzy projektu:
Wydział Malarstwa
asyst. Mikołaj Dziekański
Wydział Rzeźby
asyst. Ryszard Zimek
Wydział Grafiki
wykład. dr Wojciech Tylbor-Kubrakiewicz
Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
asyst. Jan Morzycki-Markowski
asyst. Magdalena Rogowska
Wydział Architektury Wnętrz
adi. dr Radosław Skalski
Wydział Wzornictwa
adi. dr Daniel Zieliński
Wydział Sztuki Mediów i Scenografii
adi. dr Maria Pyrlik

Rzecznik prasowy:
Katarzyna Błesznowska


Strona internetowa:

Projekt graficzny:
Łukasz Sawicki / www.madeincosmos.com

Programowanie:
Paweł Fober / www.fober.pl


Wystawa:

Projekt i nadzór autorski wystawy:
Jan Kochański / www.jankochanski.com
Łukasz Wysoczyński / www.wysoczynski.com


Katalog:

Projekt graficzny:
Łukasz Sawicki / www.madeincosmos.com

Przygotowanie do druku:
Jacek Jutrzenka

Opieka artystyczna:
Prof. Lech Majewski

Zdjęcia portretowe absolwentów:
Jan Kriwol / www.kriwol.com

Fotografie prac dyplomowych:
Marta Mielcarek
Helena Czernek (s. 140 – u góry, 143 – góra, dół po lewej stronie),
Wojciech Czerniawski (s. 134–137),
Tomek Drzażdźyński, Marta Kopyt, Maciek Nasierowski (s. 161–163),
Witek Orski (s. 38),
Jakub Sandecki (s. 48–50),
Roman stasiuk, Anna Tomkowska (s. 101–103),
Jacek Maria Stokłosa (s. 100)
oraz ze zbiorów artystów

Zdjęcia wybranych prac powstały przy wsparciu Wydziału Sztuki Mediów i Scenografii

Tłumaczenia:
Maria Witkowska

Redakcja:
Katarzyna Olesińska

Korekta:
Piers Moore (język angielski), Katarzyna Olesińska, Piotr Szymor

Druk i oprawa:
Drukarnia Narodowa, Kraków

Katalog został wydrukowany na papierze Gardamatt art 135 g/m2

Wydawca:
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Krakowskie Przedmieście 5
00-068 warszawa
www.asp.waw.pl

© Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Autorzy, Warszawa 2011