Ekran

Promotor:
Prof. Antoni Janusz Pastwa
Pracownia Rzeźby dla lat II–V


///

Ciąg dużych ekranów, ustawionych jeden za drugim, każdy zrobiony z ramy
i kilku warstw napiętej na niej przeźroczystej folii o nieznacznie zmieniającej
się formie. Razem tworzą niezwykle czystą, wręcz sterylną, iluzję przestrzeni
przypominającej kolumnady w antycznej architekturze. Autorka posługuje się
prostym, współczesnym językiem plastycznym. Istotnym elementem tej pracy
jest również droga, jaką widz musi pokonać, aby pracę zobaczyć. Jest to ciąg
ciemnych, brudnych i odrapanych pomieszczeń w starym garażu. Praca dyplomowa
je zamyka, ale przede wszystkim OTWIERA na inną estetyczną, i nie tylko,
rzeczywistość. Dyplom refleksyjny, oddziałuje na widza. 

Ur. 1986, studiowała na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie w latach 2005–2011. Dziedziny twórczości: rzeźba, instalacja.

KONTAKT:
adabiedka@wp.pl