Dolce Design – projekt ekspozycji
czasowej o włoskich meblach


Promotor:
Prof. Henryka Noskiewicz-Gałązka
Pracownia Wystawiennictwa


///

Z satysfakcją odnotowuję fakt, iż dwa dyplomy zrealizowane w Pracowni 
Wystawiennictwa, po raz kolejny reprezentują Wydział Architektury Wnętrz
na wystawie najlepszych dyplomów zrealizowanych w Akademii w roku
akademickim 2010/11.

Uznając całkowitą samodzielność obu projektantek w podejmowaniu decyzji
– zarówno wyboru tematu, jak też najważniejszych decyzji projektowych – dzielę
się jedynie kilkoma refleksjami.

Obie prace wpisują się w klasyczny nurt wystawiennictwa, odnoszący się z należytym
szacunkiem do podjętego tematu, ograniczający działania plastyczne na rzecz spójnej
całości, atmosfery dialogu między założeniami merytorycznymi zawartymi w autorsko
opracowanym scenariuszu, projektowanym układzie architektoniczno-plastycznym,
eksponowanymi treściami i obiektami sztuki oraz potencjalnymi odbiorcami
zrealizowanego dzieła.

Dla Agaty Kokoszki w realizacji wystawy Dolce Design istotą była refleksja nad
fenomenem włoskiej sztuki projektowania. Dla celów wystawy autorka świadomie
ograniczyła zawartość merytoryczną do prezentacji dzieł twórców związanych
z firmą Zanotta.

W konsekwentnie przeprowadzonej koncepcji wizualnej, projektantka umiejętnie
łączy klimaty poszczególnych części ekspozycji, trafnie dobierając środki plastycznego
wyrazu oraz materiały do jej powstania.

Jestem przekonana, że realizacja prezentowanej ekspozycji byłaby ważnym
wydarzeniem wystawienniczym.

Ur. 1986, studiowała na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie w latach 2005–2011. Stypendium w Fachhochschule Nordwestschweiz
w Bazylei (Szwajcaria). Projektuje wnętrza mieszkalne i użytkowe. Laureatka konkursu
„Projektowanie w kamieniu” (projekt Abecadło), 2010. Autorka tekstów do magazynu
„Art & Business”. 

KONTAKT:
T: +48 691 727 522
agatakokoszka@gmail.com
www.agatakokoszka.com