Ptak

Promotor:
Prof. Antoni Janusz Pastwa
Pracownia Rzeźby dla lat II-V


///

Wysmakowany, o dużej urodzie plastycznej obiekt zawieszony w przestrzeni tworzy
swoistą architekturę, w której nakładają się na siebie klatki i pręty tworząc formę
zmieniającą się w oczach obchodzącego ją widza. W obiekcie ruchomy jest
jedynie żywy ptak.

Praca porusza problem wolności, niezwykle ważny w dzisiejszym świecie,
bowiem w wielu obszarach wolność jest wciąż wyczekiwana lub trzeba o nią walczyć.

Ur. 1984, studiowała na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie w latach 2004–2011; w 2007 roku – sztuki piękne i sztukę
mediów w Universität der Künste w Berlinie, a w roku akademickim
2009/2010 – tradycyjny jawajski teatr cieni w Institut Seni Indonesia
Surakarta na Jawie. Tworzy głównie instalacje przestrzenne, obiekty,
kolaże fotograficzne, rzeźby i rysunki.