Problematyka odtworzenia przekazu dzieła 
w świetle konserwacji zabezpieczającej 
oraz pełnej rekonstrukcji obiektu Burdygiel 
– kostium do sztuki S.I. Witkiewicza 
Wariat i zakonnica autorstwa Tadeusza Kantora


Promotor:
Prof. / Professor Andrzej Koss
Pracownia Konserwacji i Restauracji Rzeźby
Kamiennej i Elementów Architektury


///

Wybrany przez Annę Tomkowską temat pracy magisterskiej wprawdzie
nie dotyczył kamiennych obiektów, ale wydawał się ciekawym problemem,
jeszcze praktycznie nierozwiązanym. Autorka weszła na w niewielkim stopniu
rozpoznany grunt konserwacji rzeźby współczesnej. Nie szczędząc wysiłku,
konsekwentnie poznawała pełen zakres problemów niemieszczących się
w programach nauczania.

Praca dyplomowa Anny Tomkowskiej stanowi znakomite połączenie działań
innowacyjnych, opartych o przemyślaną analizę szczegółów, oraz propozycji
metod postępowania przy zachowaniu autentyzmu i formy dzieła poprzez
rekonstrukcję. Jest wyczerpującym dokumentacyjnym zapisem historii oraz
samego procesu działań konserwatorskich. Przejrzysta praca, napisana w oparciu
o dużą liczbę publikacji, zawiera rysunki bardzo wielu szczegółów, które Anna
Tomkowska rejestruje bardzo rzetelnie. Powstałe zrekonstruowane dzieło jest
kolejnym wartościowym przykładem poszukiwań w dziedzinie konserwacji sztuki
współczesnej, w tym konserwacji obiektów wykonanych z gumy.

Ur. 1983, studiowała na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 2004–2011. Na I Konferencji Naukowej
Studentów Konserwacji i Restauracji Dzieła Sztuki, Kraków 2011 zaprezentowała
referat zatytułowany Problem konserwacji obiektów sztuki współczesnej wykonanych
z gumy na przykładzie konserwacji rzeźby Tadeusza Kantora Burdygiel
– kostium do sztuki S.I. Witkiewicza „Wariat i zakonnica"
.

KONTAKT:
T: +48 600 711 625
ania13tomkowska@gmail.com