Komin

Promotor:
Prof. Adam Myjak
Pracownia Rzeźby dla lat II–V


///

Praca Bartosza Sandeckiego należy do najciekawszych dyplomów
przygotowanych w ostatnich latach w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Jest swoistym rozliczeniem się z dzieciństwem i wczesną młodością spędzonymi
w Dąbrowie Górniczej, które zostały zdeterminowane przygnębiającym
krajobrazem wypełnionym szarym światłem, czarną sadzą, dymiącymi kominami
fabryk i kopalń.

Ten obiekt nie wymaga komentarza. Słowa są tu bezradne, tę rzeźbę trzeba
zobaczyć. Jestem przekonany, że każdy będzie poruszony siłą przekazu
i wyrazu artystycznego, jakie niesie praca Bartosza Sandeckiego.

Ur. 1985, studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
w latach 2006-2011.

KONTAKT:
T: +48 607 391 090
bsandecki@wp.pl