Projekt wybranych wnętrz
Muzeum Warszawskiej Pragi
przy ul. Targowej 50/52 w Warszawie


Promotor:
Prof. Przemysław Krajewski
Pracownia Projektowania Wnętrz


///

Coraz powszechniejsze poszukiwania autentycznych wartości, takich jak naturalność,
prawdziwość, oryginalność, kierują zainteresowania młodych projektantów ku
architekturze prawobrzeżnej Warszawy. Odkrywają tam wciąż istniejący świat
starych ulic i kamienic z tajemniczymi podwórkami, świat małych sklepów
i firm rzemieślniczych. Miejsca te stanowią często źródło niezwykłych
inspiracji twórczych.

Dominika Woźnicka stopniowo wchodziła w klimaty Pragi, jej praca magisterska
powstała w wyniku autentycznej fascynacji tą dzielnicą. Za podstawę opracowania
autorka przyjęła realizowany aktualnie projekt rewaloryzacji i rozbudowy unikalnego
fragmentu architektonicznego Pragi pochodzącego z pierwszej połowy XIX wieku,
przeznaczonego na siedzibę Muzeum Warszawskiej Pragi.

Działania artystyczne projektantki skoncentrowały się przede wszystkim
na poszukiwaniach właściwego klimatu nowopowstającej przestrzeni ekspozycyjnej.
Nadrzędnym celem przejrzystej i zdecydowanej koncepcji była minimalna ingerencja
w zastaną strukturę budynków. Zachowana historyczna architektura została uzupełniona
i harmonijnie zespolona ze współczesnym wyposażeniem. Widać to szczególnie
w takich miejscach, będących ciągami komunikacyjnymi, jak hall wejściowy
i klatka schodowa. Dominika Woźnicka wprowadza śmiało nowe formy do wnętrza
w kasach i szatniach, a dzięki zastosowaniu matowych, przepuszczających światło
przegród nadaje im lekkości.

Wiele uwagi autorka poświęciła osobom niepełnosprawnym – będą one mogły 
w pełni korzystać ze wszystkich pomieszczeń muzealnych. Dużą wartością tej pracy
magisterskiej jest wykonana dokumentacja projektowa; rysunkowa, makietowa
i fotograficzna. Projekt dyplomowy Dominiki Woźnickiej został bardzo wysoko
oceniony, cum laude.


 

Ur. 1986, studiowała na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie w latach 2005–2011; dyplom z wyróżnieniem. Od 2009 roku pracuje
jako architekt.

KONTAKT:
T: +48 505 140 794
dominika.woznicka@gmail.com