Wewnątrz, zewnątrz

Promotor:
Prof. Andrzej Węcławski
Pracownia Grafiki Warsztatowej (P/6)


///

Praca dyplomowa Ernesta Ziemianowicza Wewnątrz, zewnątrz jest pod wieloma
względami przedsięwzięciem wyjątkowym. Ma charakter multimedialnej instalacji.
Autor połączył elementy druku cyfrowego, animacji, kadrów filmowych i dźwięku,
poszerzając pojęcie i sposób prezentowania grafiki artystycznej. Powstała
wszechstronna realizacja, a widz może śledzić prezentowaną historię jednocześnie
na wielu planach. Grafiki ożywają, pojawiają się fragmenty filmów, całość emanuje
niezwykłym światłem. Instalacja stwarza klimat przypowieści filozoficznej. Na różnych
obszarach trwa nieustanna walka o dominację. To, co wewnątrz konfrontowane
jest z tym, co jest na zewnątrz. Intensywność przekazu oraz wielość nakładających
się obrazów i dźwięków stwarzają różnorodne możliwości interpretacyjne.

Ernest Ziemianowicz należy do grona grafików, którzy w śmiały sposób wykorzystują
nowe środki ekspresji, podejmują ryzyko, przekraczają ustalone konwencje. Należy
podkreślić dużą wiedzę i biegłość autora w posługiwaniu się współczesnym warsztatem
graficznym, poszerzonym o obszar multimediów.

Dyplom Ernesta Ziemianowicza jest podsumowaniem jego wcześniejszych realizacji
w Pracowni Grafiki Warsztatowej, nagradzanych i pokazywanych na ważnych
wystawach. Powstała interesująca instalacja łącząca w wysublimowany sposób
różnorodne formy narracji i sposoby ekspresji. Ernest Ziemianowicz jest dojrzałym
i świadomym twórcą. Warto śledzić jego kolejne dokonania.

Serdecznie gratuluję. Znakomity dyplom.

Ur. 1986, studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
w latach 2005–2011; dyplom z wyróżnieniem rektorskim. Zajmuje się projektowaniem
graficznym, muzyką i multimediami.

KONTAKT:
T: +48 505 890 568
www.ernestziemianowicz.art.pl
grandmaster@tlen.pl