Targowisko

Promotor:
Prof. Andrzej Węcławski
Pracownia Grafiki Warsztatowej (P/6)


///

Targowiska, bazary, rynki od wieków stymulowały rozwój cywilizacji. To miejsca
handlu, spotkań, wymiany dóbr i idei. Praca dyplomowa Eweliny Trzecieckiej
zatytułowana Targowisko odnosi się do tych znaczeń. Źródło inspiracji omawianej
pracy stanowiły współczesne targowiska, które, jak osławiony Jarmark Europa
na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie, odegrały znaczącą rolę
w transformacji naszej rzeczywistości. Takie miejsca posiadają swoistą estetykę
tymczasowości. Były budowane z najróżniejszych materiałów, są nasycone wieloma
rodzajami materii.

Prace z prezentowanego cyklu mają formę kwadratu będącą odniesieniem
do kształtu bazarowych boksów. Grafiki są wielowarstwowe, zostały zrealizowane
w różnych technikach druku cyfrowego. Pierwszą warstwę pracy wydrukowano
na papierze, kolejną na fizelinie, natomiast całość po zmontowaniu eksponowana
jest na podłożu ze styroduru. Należy podkreślić adekwatne użycie materiału
do przedstawianych treści. Autorce udało się zaprezentować wybrany temat
w interesującej formie plastycznej. Nie ma tu nachalności i dosłowności, reporterskiego
zachłyśnięcia ciekawym tematem. Ewelina Trzeciecka wykorzystuje fotografię jako
materiał do tworzenia prac graficznych, które poprzez wielowarstwowość
i przenikanie uzyskały nową graficzną postać. Prace, obiekty prowokują widza
do odsłaniania przysłoniętych fizeliną obrazów. Ewelina Trzeciecka nie komentuje
i nie wartościuje przedstawianego świata. Jest obserwatorem, ale też kreatorem,
autorem opowieści. Trafnie dobiera kadry, różnicuje materie, zestawia ze sobą
poszczególne warstwy obrazów. W tych działaniach można odnaleźć pasję,
umiejętność obserwacji i konstruowania narracji poprzez obraz. Powstała bardzo 
spójna i przemyślana praca. 

Ur. 1983, studiowała na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
w latach 2003–2011.

KONTAKT:
T: +48 603 061 650
ewelinatrzeciecka@gmail.com