Potok Cerkiew Lipa

Promotor :
Prof. Marian Czapla
Pracownia Malarstwa


///

Talentem malarskim Urszula Łojko-Smogorzewska zaskakuje od początku edukacji
w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Poszerza go, przeprowadzając doświadczenia
ceramiczne – eksperymentuje z kolorem i dochodzi do zaskakujących, nowatorskich
osiągnięć, niespotykanych w tradycyjnie pojętej ceramice.

Urszula Łojko-Smogorzewska poszerza swą twórczość również w dziedzinie tkaniny,
szczególnie batiku, w którym także osiąga doskonałe wyniki. Świadoma swoich
nieprzeciętnych zdolności, pracuje ze zdwojoną energią, co roku odkrywając nowe,
zaskakujące możliwości twórcze. 

Przestrzeń w malarstwie Urszuli ma abstrakcyjny charakter, podkreślający znaczenie
malowanego obiektu. Widoczne jest to w jej pracy dyplomowej, gdzie głównym motywem
dociekań malarskich jest cerkiew p.w. św. Paraskewy w Łopie-nce w Bieszczadach.

Dynamizm jej obrazów podkreślają niepowtarzalne gamy kolorystyczne dobierane
dla każdego obrazu z osobna. Uproszczenia formalne obiektu i przestrzeni wywołują
zagadkową wieloznaczność w odczytywaniu obrazów. Dojrzały subiektywizm autorki
daje szansę metafizycznego przeżywania znaczeń tych obrazów, właśnie dzięki niemu
są one nowatorskim doświadczeniem malarskim.

Ur. 1985, studiowała na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
w latach 2006–2011; dyplom z wyróżnieniem rektorskim w sześciu dziedzinach:
malarstwo sztalugowe, wiedza o strukturach i działaniach wizualnych, tkanina
artystyczna, ceramika, rysunek oraz teoria. Stypendystka Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w roku akademickim 2009/2010. Autorka obrazów
olejnych, ceramicznych, batików, obiektów prezentowanych na licznych wystawach
indywidualnych i zbiorowych.